سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خطرات لامپ کم‌مصرف و آنتنهای موبایل

pershianf alef.ir ۱۳ اردیبهشت ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۱

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر لزوم حفاظت مردم در برابر پرتوها بر احتمال خطرات ناشی از تابش پرتوی ماورای بنفش، لامپ های کم مصرف،....

نگرانی ها در خصوص لامپ های کم مصرف ادامه دارد…

nadalta110 mozh.org ۰۲ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۵۱

گزارش، مهري ميردريكوند: لامپ هاي كم مصرف بيش از 20 سال است كه در دنيا متداول شده اند و در اماكن مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند اما مصرف اين نوع از لامپ ها چه از نظر جيوه موجود در آنها و چه از نظر پرتوهاي فرابنفش به كار رفته ... »