سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کلیات لایحه بودجه ۹۲ در تلفیق رد شد

ahp78 tabnak.ir ۲۱ فروردین ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۸۷

کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌ کشور در کمیسیون تلفیق این لایحه رد شد.