سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کشورداری با شیشه شیر و پستانک

hosseinmiri gooyaonline.com ۳۰ آبان ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۵۲

آنها پادشاه بودند، قدرت داشتند و بر سرزمینی حکمرانی می‌کردند اما اگر آنها با هم سن‌وسال‌های خود جمع می‌شدند به هیچ عنوان معلوم نبود که آنها پادشاه هستند زیرا در کودکی و سن بسیار کم به سلطنت رسیده بودند.