سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آیا عکس دلداری احمد نژاد به دختر و مادر چاوز فتوشاپی است !؟ مقایسه کنید

linkxlink otuban.com ۲۱ اسفند ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۱۳

تصاویر را مقایسه کنید . برداشت این نکته که این تصاویر فتوشاپی و یا واقععیت هستند به عهده خود کاربران تا روشن شدن واقعیت ها