سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

پل تاریخی مارنان در استان اصفهان

freenewsagency uphere.ir ۰۵ اسفند ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۸

این پل در اصل ماربین نام داشته كه استم تصحیف « مهربین » از فرهنگ اوستایى است و در طى 15 قرن تاریخ اسلامى ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربى ‏ترین قسمت شهر اصفهان بوده است . این پل در عصر صفوى تغییرى نكرده ولى تعمیرات ... »