سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مارکی دوساد؛ عاقلترین دیوانه ی پاریسی

nasour nasour.net ۲۹ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۵

مارکی دوساد رمان نویس، آشوبگر، اشراف زاده ی فرانسوی که رمانهای فلسفی-سادومازوخیستی اش بحثی مجادله آمیز پیرامون مطالبی چون تجـاوز، سـکس و خشونت، جمـاع حیوانی و مرده گرایی بوده است. او از مبلغین آزادی بی قید وبند بوده یا به عبارت دیگر هرزگی و بی بندوباریِ بی لجام و افسارگسیخته ... »