سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

کتاب الکترونیکی دو نوبل در دستان یک زن

tehran98 download110.com ۰۹ اسفند ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۴۵

هرگز نمیتوان دنیای بهتری ساخت، مگر اینکه آدم های بهتری بسازیم، برای این منظور باید هز یک از ما تا عالی ترین مرحله در تحول خود بکوشیم و همزمان برای پایداری جامعه انسانی مسئولیت بپذیریم. این حرف ها از دهن یک زن پخته در می آید که سرد و گرم ... »