سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آیا پورشه سوار شدن جرم است؟

hosseinmiri raze57.com ۰۳ مرداد ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۲

اشکال کار کجاست؟ شکی نیست که کانون های قدرت و ثروت که این و آن به خرج آنها نماینده مجلس و وکیل و وزیر می شوند کارشکنی می کنند و خیرخواهان و خدمت گزاران را ناکام می گذارند اما کدام قدرت می تواند مقابل عزم یک ملت مقاومت کند؟ جنبش ... »