سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نخستین شماره از ماهنامه الکترونیکی مصاحبه منتشر شد!

Picgozar interviewmagazine.ir ۲۳ شهریور ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۳۲

در این شماره میخوانید: -مصاحبه با حامد ملک،مدیر تارگاه «پارسیش» -مصاحبه با حسین میری،مدیر تارگاه «گویا آی تی» -مصاحبه با آرمان طاهریان،مدیر تارگاه «آرمانم» -مصاحبه با وحید مجیدی،مدیر تارگاه «اسکریپت» -مصاحبه با انی کاظمی،مدیر تارگاه «تاریخ ما»