سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

هشدارنسبت به انقضای مالکیت ایران درفضا

delbastegi 40kalagh.net ۳۱ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۰

عدم موفقیت ایران در پرتاب ماهواره زهره و پایان تاریخ انقضای مالکیت ایران بر سر نقطه مداری‌ اختصاصی زهره باعث شد مجامع جهانی نسبت به پس گرفتن این نقاط به ایران هشدار دهند. سرپرست سازمان فضایی ایران در زمینه این هشدار و برنامه آتی ایران توضیحاتی ارائه کرده است.