سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ماهواره فجر در مرحله تست فضایی عکس

hejab ravayatnews.com ۳۱ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۴

سرپرست سازمان فضایی ایران علت تاخیر در پرتاب ماهواره فجر را انجام تست های فضایی اعلام کرد و گفت: ماهواره فجر به زودی به فضا پرتاب می شود. ی