سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ماهیان خاویاری خزر در خطر انقراض نسل

freenewsagency asriran.com ۲۷ بهمن ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۷

محمود بهمنی از شرکت فعال مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در چهارمین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: با ارائه ثبت اختراع خود در بخش داوری جشنواره با عنوان«بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی از ماهیان خاویاری پرورشی با استفاده از ترکیب تلفیقی GnRH ... »