سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مصرف پروتئین برای ساخت ماهیچه

guinness fa.zarinazar.com ۰۷ بهمن ۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۳

این تصور که مصرف پروتئین باعث ساختن ماهیچه می‌گردد تصوری نادرست است. بدن انسان در شبانروز نیاز به میزان معینی از مواد غذایی شامل پروتئین، چربی و کربوهیدراتها و مواد معدنی و ویتامینها دارد. هر آنچه اضافه براین میزان مصرف گردد باید از بدن دفع شود. مصرف مقدار متناسب مورد ... »