سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ربات پیچ و تاب دار خزنده

saber_11361 vezvezak.com ۱۰ آذر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۸

گروهی از دانشمندان داشنگاه هاروارد رباتی نرم را طراحی کرده اند که می تواند از موانع دشوار به تقلید از حرکات برخی از حیوانات مانند ماهی مرکب و کرم ها حرکت کند.