سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تربيت به تيم ملي بازگشت!‌ (افشین قطبي سرمربي شد)

poldar1000 mohammad.khoshkesht.ir ۰۳ اردیبهشت ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

بعد از اينکه مربي قبلي تيم ملي خيلي به خبرنگارا چشم غره رفت! و خبرنگارا ناراحت شدن ، ملت هم شاکي شدن و فدراسيون تصميم گرفت اشتباهشو در انتخاب اين مربي جبران کنه .بعد از اون مايلي کهن به تيم ملي اضافه شد ولي مربي جديد تيم ملي بعد از انتخاب بدجوري جووي شد و يهو عنان اختيار از دست ... »