سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تجلی رنسانس در روح ماکیاولی

nasour nasour.net ۳۰ اردیبهشت ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

ماکیاولی اندیشمند، مورخ و دولتمرد نام آور ایتالیایی در زمان حیاتش مورد لعن کلیسا قرار گرفت. پس از مرگش، اسقف اعظم کلیسای کانتربری او را به خاطر نوشتن کتاب جنجال برانگیز «شهریار» با شیطان مقایسه کرد و یسوعیان قرن شانزدهم برای رها ساختن دنیا از افکار او تصاویرش را به ... »