سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نگاهی به تصویر زن در اشعار مایا آنجلو

nasour nasour.net ۲۳ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۷

آنجلو از عشق نمی هراسد و راجع به آن با شهامت بیشتری صحبت می کند که خود نشان دهنده نگرش به زن در جامعه آمریکا است که بر سرشت این شاعر تأ ثیر فراوانی گذاشته است . در فرهنگ مایا آنجلو زنان ترجیح می دهند حق اعتراض خود را با ... »