سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آثارو برکات امر به معروف ونهی از منکر

kalaqnews moslehekol.mihanblog.com ۱۳ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۴۸

درمنابع دینی واعتقادی آثار متعددی برای امر به معروف ونهی از منکر ذکر شده است که توجه به آنها عاملی در ترویج این فریضه الهی خواهد بود .در قرآن کریم بهترین جامعه را به گونه ای ترسیم کرده که امر به معروف ونهی از منکر در آن زنده باشد. در ... »