سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

فتوای جنجالی بوسه دختران و پسران !!

morishah patoghsara.com ۰۴ بهمن ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۸۰۷

دکتر عزت عطیه استاد و رئیس بخش حدیث در دانشگاه الازهر گفته بود که برای جلوگیری از خلوت یک زن و یک مرد نامحرم در محل کار، “زن می تواند به همکار مرد خود شیر بدهد تا آنها باهم محرم شوند ... !!