سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک کارمند زن ۲۷ میلیارد از بانک تجارت اختلاس کرد

javad_17 ofoghnews.ir ۰۸ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۵۸

در یکی از این پرونده‌ها با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادی دردستورکاردادسرای اموراقتصادی قرارگرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دو متهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و دویست و بیست و ... »