سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

درخواست بهزاد نبوى از رئيس دادگاه: دادگـاه مرا علـنى برگـزار کنيـد

delbastegi hayateno.info ۱۱ آبان ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۶

نبوى از رئيس دادگاه درخواست کرد با توجه به اينکه وى دو جلسه در دادگاه حاضر شده و عليه وى کيفرخواست مفصلى قرائت شد و در آن به نبوى و سازمان مجاهدين انقلاب اتهاماتى وارد شده است، جلسه دادگاهش به صورت علنى برگزار شود. بهزاد نبوي، عضو سازمان مجاهدين انقلاب ... »