سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تصویر : احمدی نژاد در دهه 60 خوابگاه دانشگاه علم و صنعت

didi asrefarda.ir ۳۱ فروردین ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۵۴

این عکس در سالهای دههء 60 گرفته شده است. در یکی از اتاقهای خوابگاه دانشگاه علم و صنعت، عکسی به یادگار گرفته شده از برای آیندگان. راستی اگر توانستید، جناب مجتبی هاشمی ثمره و دکتر صالحی را هم شناسایی کنید.