سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

میر حسین موسوی: تسلیم شدن در برابر کژی‌ها، باعث انحراف و فجایع بیشتر می‌شود

joojooloo aftabnews.ir ۱۹ تیر ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۰۱

میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از جوانان مجمع نیروهای خط امام (ره) گوناگونی اندیشه‌ها در جنبش سبز را مهم دانست و همچنین تاکید کرد که نقطه اتصال این گوناگونی گفتمان‌ها را ظهور و بروز یک رهبر نمی‌دانیم... ۱۸تیر، یکی از وقایع دل‌خراش تاریخ ما است.