سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

اهمیت سن هفت روزگی در پرورش طیور

hosseinmiri worldpoultry.ir ۳۰ تیر ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۴۸

در طی سال های اخیر بر اهمیت وزن زنده جوجه ها در هفت روزگی تاکید بیشتری شده است. در طی هفت روز اول، جوجه ها ۸۰ درصد انرژی را برای رشد و ۲۰ درصد آن را برای نگهداری مصرف می کنند که اهمیت این دوره را در کل دوره حیات ... »