سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آیا همه مردان، زنان را بعنوان ابزار جنسی می‌بینند؟

nasour zibashahr.com ۲۲ اردیبهشت ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۹

رابطه جنسی در رابطه‌ های جدی معمولاً حرف اول را نمی‌زند. مردان زنانی را دوست دارند که شخصیت و صداقت داشته باشند. تنها زنانی بعنوان ابزار جنسی به آنها نگاه می‌شود که برای این منظور برنامه‌ریزی می‌شوند، چه خواسته و چه ناخواسته.

چگونه خوش اندام جـــلوه كنـــيم ؟

baham nasleman.net ۱۸ اردیبهشت ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۰

افرادي كه از قد بلندي برخوردارند، نبايد از لباسهايي بهره گيرند كه قامت ايشان را كشيده تر نشان دهد ،بلكه بايد از لباس هائي راه راه وداراي خطوطي به صورت افقي استفاده كنند، و بالعكس افرادي كه از قد و قامت كوتاه تري بر خوردارهستند،بايد براي بلندتر نشان دادن قامت ... »