سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نگرانی ها در خصوص لامپ های کم مصرف ادامه دارد…

nadalta110 mozh.org ۰۲ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۵۱

گزارش، مهري ميردريكوند: لامپ هاي كم مصرف بيش از 20 سال است كه در دنيا متداول شده اند و در اماكن مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند اما مصرف اين نوع از لامپ ها چه از نظر جيوه موجود در آنها و چه از نظر پرتوهاي فرابنفش به كار رفته ... »