سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چرا باید دیگران را ببخشیم؟!

kalaqnews asriran.com ۱۵ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۷۸

بخشش میتواند مسیر زندگی افراد را عوض کند. البته نه بخششی که به معنای فراموش کردن و پاک کردن گذشته است، بلکه بخشیدن به معنای واقعی و از اعماق قلب و ته دل.