سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

از خدا فرارکرده ای یا از پیامبر خدا؟

hassan aghatehrani.com ۲۱ اردیبهشت ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۲۸

یکی از بندگان خدا فوت کرده، هر که مایل است همراه شود تا به تشییع جنازه اش برویم. عده ای از شاگردان به همراه او برای تشییع حرکت کردند، امّا در کمال تعجّب دیدند به منزل عبد فرار آمدند.