سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سنگ قبر ملا نصرالدین کشف شد(+عکس)

baran asriran.com ۰۱ اردیبهشت ۹۲ لینک ثابت یک دیدگاه ۹۵۵

عکس های زیر ، سنگ قبر اصلی مزار "ملا نصرالدین" است که در سال 2003 در جریان مرمت منطقه ای روستایی در "اسکی شهیر " ترکیه در نزدیکی قونیه پیدا شده و به کتابخانه مسجدی در روستای" سیوری حصار" منتقل شده اس

ملا نصرالدین / اشو

raghu meditationvillage.org ۲۹ بهمن ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۵۰

ملا نصرالدین مشغول خرید یک جفت کفش بود و صاحب مغازه پس از مدتی که او را تماشا کرد از او پرسید، "ملاٌ، شما داری کاری غیرممکن می کنی. سعی می کنی پاهیت را در کفشی فرو کنی که یک شماره کوچکتر از شماره ی پایت است." ملا گفت، "تو ... »