سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

منصور ارضی و فحش جدیدی با عنوان «ملعون یهودی صفت»

dell asriran.com ۱۸ اسفند ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۳۳۷

برادر عزيز! پدر عزيز! آقاي حاج منصور ارضي! کجاي ديني که من و شما مدعي پيروي اش هستيم به ما اجازه مي دهد که يک مسلمان را "ملعون يهودي صفت" بناميم؟