سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شبلی و منصورحلاج

pendarenik taghrirat.blogfa.com ۰۷ تیر ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

منصور حلاج را که به دار آویختند، جماعتی فریب خورده یا زرگرفته و حق به ناحق فروخته، پای چوبه دار گرد آمده و به او سنگ می زدند و حلاج لب فرو بسته بود. نه سخنی به اعتراض می گفت و نه از درد فریادی می کشید...