سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مردم را دست کم گرفته اید عالی جناب!

dananews gholamalirajaee.blogfa.com ۰۴ دی ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۶

شنبه شب که برنامه بیست وسی شبکه دو را می دیدم با ناباوری به حرفهای رحیمی معاون اول احمدی نژاد درباره برکناری منوچهرمتکی وزیر سابق خارجه که با مکثهای خاصی که حکایت از خیلی چیزها می کرد گوش می دادم والبته هیچیک از حرفهایش را قبول نکردم. یک دلیل آن ... »