سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دیپورت کارگران ایرانی از کردستان عراق

zahir 55online.news ۲۲ تیر ۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۷۹

این سوی مرز، چندهزار مَرد بیکار برگشته‌اند و دلتنگی برای بوی سیمان و گچ در دل مردان مریوان، سردشت و... خانه کرده.