سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تجربه مهار قانونی بنی‌صدر توسط امام خمينی (رحمه الله علیه)

ronaldo aftabnews.ir ۳۰ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۵۴

پيشنهاد مي‌شود آقاي رئيس جمهور از التهاب و فرافكني پرهيز نمايد و هم چنان كه با حمايت بي‌دريغ رهبري تاكنون انجام وظيفه نموده در جايگاه خود باقي بماند. در غير اين صورت پس از اتمام حجت شرعي، چه بسا مجلس و قوه قضائيه با نظر رهبري، به وظيفه قانوني خود ... »