سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آیا پرستاران در برابر بیماری های عفونی محافظت می شوند؟

neti nabzema.ir ۱۵ بهمن ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۲۵

پرستاران به عنوان خط مقدم گروه های بهداشتی هم از جهت گسترش عفونت هم از جهت ابتلا به بیماری های عفونی در خطر هستند. به همین دلیل اقدامات احتیاطی در برابر عفونت بسیار مهم است.