سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چیز سری در مملكت نیست كه احمدی نژاد بخواهد افشا كند

ronaldo ayandenews.com ۱۹ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۵۶

من خبری از این كمیته و جزییات آن ندارم ولی این را می​دانم كه اگر دولت و رییس جمهور نخواهند به قانون تن دهند، مجلسیان و كمیسیون اصل نود می​توانند از ابزار نظارتی خود استفاده كنند و تخلفات رییس جمهور را بررسی و پیگیری كنند. / غیر از این سوال ... »