سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

بر وصیت پیامبر خدا (ص) چه گذشت؟

hassan tebyan.net ۱۲ بهمن ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۹۱

تعجب است از این وارثانی که وصیت، پاره پاره می کنند و سنگ ارادت به سینه می زنند. اینجاست که صدای عالمان حقیقی و وارثان بر حق حضرتش به آسمان بلند می شود که ای قوم نابکار این چه ظلمی ست که بر وصیت پیامبرتان روا می دارید قربةً الی ... »