سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

توکلی: اظهارات رئیس جمهور درباره واردات بنزین با واقعیت سازگار نیست

Neo mehrnews.com ۰۱ اسفند ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

توکلی درخصوص گزارش دیوان محاسبات ازتخلفات وزارت نفت که به صورت محرمانه ارائه شد نیز گفت: درسال 84 تبصره 61 تصویب شد تا شفافیت بیشتر باشد اما متاسفانه در سالهای اخیر آن شفافیت که مورد نیاز بود حاصل نشده و ابهامات ارقام و اعداد بیشتر شده است.