سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چرا الهام، “روحانی زاده” بودن “بنی صدر” را یکی از بدترین خصیصه های او می داند؟!

moshk entekhab.ir ۱۸ اسفند ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۰

منظور آقای الهام از "آقازاده"، "روحانی زاده" بودن بنی صدر است و ظاهراً این نکته از منظر جناب ایشان به حدی مهم و در عین حال، نشانی از "اشکال" بوده که ویژگی های دیگر اخلاقی - سیاسی بنی صدر را گوشه ای نهاده و این خصیصه را ، احیاناً بدترین ... »