سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

هشدار ایران به کشورهای خلیج فارس + واکنش عربستان سعودی

sepehr23 marznews.com ۲۶ دی ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۶۸

براي جايگزيني نفت ايران توسط كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، همدستي با كشورهاي ماجراجو و وارد شدن در بازي بسيار خطرناك سياسي است. ا‌گر آنان بي‌تدبيري كنند و وارد ماجرا شوند، نمي‌توانند بگويند، هيچ‌كاره بوديم. چون هر اقدام احتمالي تحريم‌كنندگان نفت ايران، با چراغ سبز كشورهاي نفتي حاشيه خليج‌فارس رخ خواهد داد ... »