سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک فیلم ، یک نگاه/ مرهم (علیرضا داوودنژاد)

joojooloo qarantineh2.blogsky.com ۳۰ اردیبهشت ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۶۶

این فیلم به مراتب در رده های ِبالاتری به نسبت ِساخته های این سال های داوودنژاد قرار می گیرد . آن هم به گمانم وول وولک خوردن ِچیزی درون ِوجدان ِمعذب-ش بوده از پی ِاتفاقاتی که تعهد ِفیلم ساز را نشانه رفته. او چیزهایی دیده و حس کرده هرچند شاید ... »