سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خیلی ببخشيد اما وحشی شده ايم!

kheyzaran ishia.blogfa.com ۱۹ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۶۲

ترافيک به خاطر کتک کاری جند روز پيش همان خيابان نبود! يک تصادف جزئی شده بود که کسی هم زير چرخ نمرده بود! پرايدی در ۵۰ متر جلوتر می خواسته از فرعی به اصلی بيايد که گويا راننده ی پژو خواسته بود او را به سزای عملش برساند!