سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آیا یک نفر پیدا نمی شود بتواند کفاشیان را کنار بگذارد ؟

banel2 javanonline.ir ۰۴ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۰۰

نشسته ایم دستها را گرفته ایم به سوی آسمان که شاید فرجی شود و یادمان رفته که باید حرکتی از ما تا برکتی از او!