سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

فروش “ورود اقایان ممنوع” روزانه ده میلیون بیشتر از “اخراجی های3”

delbastegi ayandenews.com ۲۳ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۸

در حالی كه مسعود ده نمكی برادر سابق و فیلمساز فعلی كه با استفاده از همه ظرفیتهای پیدا و پنهان نمایش اخراجی ها در سینماهای تهران با دومیلیارد ودویست میلیون تومان بطور متوسط 33میلیون تومان بفروشد فیلم رامبد جوان توانسته است 43روزانه میلیون تومان فروش كند تا یك پرسش اساسی ... »