سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

باراك: سقوط مبارك پیروزی بزرگی برای ایران بود

kalaqnews aftabir.com ۳۱ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۵۳

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به اینكه افزایش قیمت نفت تاثیر تحریم ها بر ایران را كم كرد، سقوط دیكتاتور سابق مصر را پیروزی بزرگی برای تهران در منطقه دانست.