سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

حمله وزیرارشاد احمدی نژاد به وزیرارشاد خاتمی

Neo asrefarda.com ۰۵ مرداد ۸۹ لینک ثابت یک دیدگاه ۱۴۶

وزیر ارشاد گفت: وقتی افراد مواضعشان شفاف و ضد نظام باشد باید خیلی روشن محکومشان کرد. آنها می روند با بی بی سی همکاری می کنند، در حالی که سابقه استعمار پیر را می دانند.