سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

وسپا، زنبور پیر ایتالیا

sabzaby jamejamonline.ir ۲۴ اردیبهشت ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۲۰۰

كمبود فضای پارك در شهرهای بزرگ و هزینه پایین جابجایی توسط موتورسیکلت وسپا، دو دلیل افزایش محبوبیت این دو چرخه موتوردار غیرمتعارف گردید تا جاییكه به نمادی از ایتالیا و شیوه زندگی جوانان این كشور تبدیل شد.