سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

هدف وسیله را توجیه می کند،خوب هم توجیه می کند

jaheleh vajgoon.blogfa.com ۲۳ تیر ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

اگر هدف، رفتن به سفر باشد نیاز به وسیله نقلیه داریم و اگر هدف، نوشتن یک متن باشد نیاز به قلم و کاغذ. هر هدفی وسایلی متناسب با خود اقتضا می کند. هدف ها هستند که تعیین می کنند چه ابزاری باید استفاده شود. هر وسیله ای به درد هر ... »