سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

وصیت نامه امام علی ( ع)

ahoura taghrirat.blogspot.com ۲۱ شهریور ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۰

شما را به ترس از خدا وصيت مى ‏كنم و وصيت مى ‏كنم كه در طلب دنيا مباشيد ، هر چند ، دنيا شما را طلب كند .بر هر چه دنيايى است و آن را به دست نمى ‏آوريد يا از دست مى ‏دهيد ، اندوه مخوريد . سخن حق ... »