سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شما چندمین ثروتمند جهان هستید؟

aidaf abasmanesh.com ۲۶ آبان ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۲۶۶

دوست داری بدونی وضعیت مالی‌ات نسبت بقیه افراد دنیا در چه سطحی قرار داره؟ میتونی با وارد کردن درآمد سالیانه و یا وارد کردن دارایی خالص، جایگاه خود را در بین مردم جهان پیدا کنی.